Sidste Nyt fra OB70

Generalforsamling

Indbydelse til Generalforsamling

Old Boys 1970 / OB70 afholder ordinær generalforsamling

Torsdag den 30. januar 2020 kl. 19.00
Langtved SGIF – Langtvedvej 11 – 5540 Ullerslev

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Forretningsudvalgets beretning for året 2019 – ved formanden.
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for året 2019 – ved kassereren.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg til forretningsudvalge
  a. Formand  – 2 år:                                             Poul Erik Bak
  b. Forretningsudvalgs medlem  – 2 år:           Rune Dam
  c.  Forretningsudvalgs suppleant  – 1 år:       Ny valg
  d. Revisorer  – 1 år:                                            Allan Qvist
  e. Revisorer suppleant  – 1 år:                         Lars Rasmussen   
 7. Eventuelt.

Forslag skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.                                                                                                  

På Forretningsudvalgets vegne

Formand Poul Erik Bak
Bøgeskovvej 95, 5540 Ullerslev
Tlf. 65391775 / 22 76 09 06
bak@privat.dk