Sidste Nyt fra OB70

Generalforsamling

Indbydelse til Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling er jo på baggrund af
myndighedernes udmeldinger udskudt til
efter den 28 februar 2021
MVH Formanden

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Forretningsudvalgets beretning for året 2020- ved formanden.
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for året 2020 – ved kassereren.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg til forretningsudvalge
  a. Kasser – 2 år:                                         Ejner Nielsen               
  b. Forretningsudvalgs medlem  – 2 år:     Freddy Drøschler
  c. Forretningsudvalgs medlem  – 2 år:     Inger Bak     
  d Forretningsudvalgs suppleant  – 1 år:   Carlos Jensen Kethelz
  e.Revisorer  – 1 år:                                     Allan Qvist            
  f. Revisorer suppleant  – 1 år:                  Michael Stenfelt          
 7. Eventuelt.

Forslag skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.                                                                                                  

På Forretningsudvalgets vegne

Formand Poul Erik Bak
Bøgeskovvej 95, 5540 Ullerslev
Tlf. 65391775 / 22 76 09 06
ob70fodbold@gmail.com