Sidste Nyt fra OB70

Generalforsamling i OB70

OLD-BOYS-70 afholder ordinær generalforsamling jf. vedtægternes §2

Torsdag den 8. februar 2024 kl. 19.00

Vindinge Boldklub, Skolevej 15, 5800 Nyborg

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Forretningsudvalgets beretning for året 2023- ved formanden.
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for året 2023 – ved kassereren.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg til forretningsudvalget
  6.a Formand – 2 år.                                      Jens Peter Nørgaard        
  6.b Forretningsudvalgs medlem  – 2 år:       Karl-Aage Møller Pedersen
  6.c Forretningsudvalgs suppleant  – 1 år:    Carlos Jensen Kethelz
  6.d Revisorer  – 1 år:                                    Ole Taastrup Hansen       
  6.e Revisorer suppleant  – 1 år:                   Michael Stenfelt
 7. Eventuelt.

Forslag skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

På forretningsudvalgets vegne

Formand Jens Peter Nørgaard

Tlf. 20283242

jpnorgaard@outlook.dk