Sidste Nyt fra OB70

Generalforsamling i OB70

OLD-BOYS-70 afholder ordinær generalforsamling jvf. vedtægternes §2

Torsdag den 9. februar 2023 kl. 19.00

På Cigaren – Røde Stjernes anlæg, Falen 70, 5000 Odense C

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Forretningsudvalgets beretning for året 2022- ved formanden.
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for året 2022 – ved kassereren.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg til forretningsudvalget
  6.a Kasser – 2 år:                                         Ejner Nielsen              
  6.b Forretningsudvalgs medlem  – 2 år:       Freddy Drøschler
  6.c Forretningsudvalgs medlem  – 2 år:       Inger Bak  
  6.d Forretningsudvalgs suppleant  – 1 år:    Carlos Jensen Kethelz
  6.e Revisorer  – 1 år:                                    Allan Qvist        
  6.f  Revisorer suppleant  – 1 år:                   Michael Stenfelt
 7. Eventuelt.

Forslag skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

På forretningsudvalgets vegne

Formand Jens Peter Nørgaard

Tlf. 20283242

jpnorgaard@outlook.dk