Kreds 3

Old Boys Kreds 3

Kreds 3 - Oldboys
14-04-2021 18:45
FC Broby 4
SSV Højfyn 2
265
14-04-2021 18:45
DSIO
Brylle Boldklub
266
21-04-2021 19:00
TPI Odense 4
FC Broby 4
270
21-04-2021 19:00
SSV Højfyn 2
DSIO
271
28-04-2021 19:00
DSIO
FC Broby 4
275
28-04-2021 19:00
Bogense G&IF
SSV Højfyn 2
276
05-05-2021 19:00
TPI Odense 4
DSIO
280
05-05-2021 19:00
FC Broby 4
Bogense G&IF
281
19-05-2021 19:00
Bogense G&IF
DSIO
285
26-05-2021 19:00
TPI Odense 4
Bogense G&IF
290
26-05-2021 19:00
DSIO
Otterup Boldklub 3
291