Kreds 16

Super Veteraner Kreds 16

Kreds 16 - Super Veteraner
21-06-2022 19:00
Ubberud IF
Otterup Boldklub 4
1143
21-06-2022 19:00
KRFK 2
Korup IF
1146
21-06-2022 19:00
TPI Odense 3
Gelsted G&IF
1147
21-06-2022 19:00
SSV Højfyn
Skamby BK 2
PROTEST
1144
28-06-2022 19:00
Skamby BK 2
Skovby/Hårslev
1149
28-06-2022 19:00
Søhus/Stige BK 2
KRFK 2
1150
28-06-2022 19:00
Korup IF
TPI Odense 3
1151
28-06-2022 19:00
Ubberud IF
SSV Højfyn
1148
16-08-2022 19:00
Skovby/Hårslev
Ubberud IF
1154
16-08-2022 19:00
KRFK 2
Skamby BK 2
1155
16-08-2022 19:00
Gelsted G&IF
Korup IF
1157
23-08-2022 19:00
Ubberud IF
KRFK 2
1159
23-08-2022 19:00
Skamby BK 2
TPI Odense 3
1160
23-08-2022 19:00
Otterup Boldklub 4
Korup IF
1162
23-08-2022 19:00
SSV Højfyn
Skovby/Hårslev
1158
30-08-2022 19:00
TPI Odense 3
Ubberud IF
1165
30-08-2022 19:00
Gelsted G&IF
Skamby BK 2
1166
30-08-2022 19:00
Korup IF
Søhus/Stige BK 2
1167
30-08-2022 19:00
KRFK 2
SSV Højfyn
1164
06-09-2022 18:45
Skovby/Hårslev
KRFK 2
1168