Kreds 14

Super Veteraner Kreds 14

Kreds 14 - Super Veteraner
17-05-2022 19:00
Langtved SGIF
Dalby If 2
939
17-05-2022 19:00
Munkebo Oldboysklub 2
KR70
941
17-05-2022 19:00
ØB
B.67 Odense
942
17-05-2022 19:00
B 1909 – 2
Fjordager IF 2
940
17-05-2022 19:30
OKS 4
Aarslev BK 4
938
24-05-2022 19:00
Dalby If 2
Aarslev BK 4
943
24-05-2022 19:00
ØB
OKS 4
947
24-05-2022 19:00
KR70
B 1909 – 2
945
31-05-2022 19:00
Langtved SGIF
KR70
950
31-05-2022 19:00
Munkebo Oldboysklub 2
ØB
852
31-05-2022 19:00
B 1909 – 2
B.67 Odense
951
31-05-2022 19:30
OKS 4
Dalby If 2
948
07-06-2022 19:00
Fjordager IF 2
Dalby If 2
953
07-06-2022 19:00
KR70
Aarslev BK 4
954
07-06-2022 19:00
B.67 Odense
Langtved SGIF
955
07-06-2022 19:00
ØB
B 1909 – 2
956
14-06-2022 19:00
ØB
Langtved SGIF
959
14-06-2022 19:00
B.67 Odense
Aarslev BK 4
960
14-06-2022 19:00
KR70
Dalby If 2
961
14-06-2022 19:30
OKS 4
Fjordager IF 2
962