Kreds 10

Veteraner Kreds 10

Kreds 10 - Veteraner
02-06-2022 19:00
Kildemosens BK 3
B 1909
634
09-06-2022 19:00
Aasum IF 2
Kildemosens BK 3
639
09-06-2022 19:30
OKS 2
Fraugde GIF
636
16-06-2022 19:00
B 1909
OKS 2
645
23-06-2022 19:30
OKS 2
OKS 3/Hunderup FC
U/K
650
23-06-2022 19:45
Odense Boldklub 3
Fraugde GIF
U/K
649
30-06-2022 19:00
Aasum IF 2
OKS 2
U/K
651
30-06-2022 19:00
Skt.Klemens/Fangel IF 2
B 1909
U/K
652
11-08-2022 19:00
B 1909
Munkebo Oldboysklub
657
11-08-2022 19:30
OKS 2
Odense Boldklub 3
660
18-08-2022 19:00
Fraugde GIF
B 1909
663