Sidste Nyt fra OB70

Generalforsamling

Nyheder fra Generalforsamling afholdt den 18/6/2021 i Kullerup/Refsvindinge.

Freddy Drøschler fra bestyrelsen udnævnte formanden Poul-Erik Bak som æresmedlem i sammenslutningen OB70, og fremhævede Poul-Eriks ageren i hans mangeårige formands periode, og i de snart 52 år der er gået.
Carlos Jensen Kethelz fra Røde Stjerne fremhævede formandens store arbejde i OB70 gennem årene.

Poul-Erik tilkendegav  efterfølgende at han stopper på den ordinære Generalforsamling 2022.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Forretningsudvalgets beretning for året 2020- ved formanden.
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for året 2020 – ved kassereren.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg til forretningsudvalge
  a. Kasser – 2 år:                                         Ejner Nielsen     Genvalgt          
  b. Forretningsudvalgs medlem  – 2 år:     Freddy Drøschler Genvalgt
  c. Forretningsudvalgs medlem  – 2 år:     Inger Bak  Genvalgt   
  d Forretningsudvalgs suppleant  – 1 år:   Carlos Jensen Kethelz Genvalgt
  e.Revisorer  – 1 år:                                     Allan Qvist   Genvalgt         
  f. Revisorer suppleant  – 1 år:                  Michael Stenfelt     Genvalgt  
 7. Eventuelt.

Forslag skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.                                                                                                  

På Forretningsudvalgets vegne

Formand Poul Erik Bak
Bøgeskovvej 95, 5540 Ullerslev
Tlf. 65391775 / 22 76 09 06
ob70fodbold@gmail.com