Kreds 3

Old Boys Kreds 3

Kreds 3 - Oldboys
15-05-2024 19:00
FC Odense
DSIO
170
22-05-2024 19:00
Næsby Boldklub 2
FC Odense
U/K
176
22-05-2024 19:00
Odense KFUM 3
BBB 3
180
29-05-2024 19:00
FC Odense
Bogense G&IF
U/K
181
29-05-2024 19:00
Morud/Veflinge 1
DSIO
183
29-05-2024 19:00
BBB 3
Odense Boldklub 10
185
05-06-2024 19:00
DSIO
Sanderum Boldklub
U/K
190
12-06-2024 19:00
Morud/Veflinge 1
Bogense G&IF
U/K
194
12-06-2024 19:00
BBB 3
DSIO
196
19-06-2024 19:00
Odense KFUM 3
DSIO
U/K
200
19-06-2024 19:00
BBB 3
Næsby Boldklub 2
201
19-06-2024 19:00
FC Odense
Morud/Veflinge 1
203
26-06-2024 19:00
DSIO
Odense Boldklub 10
206